Saidi logo

Tingimused

Viimati uuendatud: 10.03.2020

Need tingimused reguleerivad meie veebipoe, meie vahendite, tööriistade ja muude pakkumiste kasutamist, mida me saame pakkuda ello.ee kaudu.

Palun lugege kõiki tingimusi, sest need on õiguslikult siduv leping.

Me esitame teile sõnade kirjelduse koos kõige olulisemate osadega, et teil oleks mugavam.

Pakume tagasimakseid, kuid meil on erandid ja tingimused.

Kliendid, kes taotlevad edutult tagasimakseid (st esitavad oma pangandusasutusele maksetüli), mõjutavad tõsiselt ettevõtte võimet jätkata online-makseprotsessorite kasutamist. Mis tahes pahauskselt tekkinud maksekonfliktid (st tahtlik maksmisest keeldumine) võivad kaasa tuua õiguslikke meetmeid.

Ärge jagage oma kasutajatunnuseid ega kasutage oma platvormi juurdepääsuteavet rohkemate inimestega, kui te selle eest tasusite; vastasel juhul blokeeritakse teie ja kõik asjaomased kontod.

Kui otsustate osaleda meie partnerprogrammis, on meil konkreetsed tingimused meie kaubamärkide kasutamiseks; palun järgige neid.

Igal juhul ei võta me mingit vastutust meie teenuste eest ning meie veebisaidi ja kättesaadavate vahendite kasutamine toimub teie enda vastutusel.

Me võime koguda teavet, kui kasutate meie veebisaite ja teenuseid. See on sätestatud meie Privaatsuseeskirjad.

Teenuse tingimused

Viimati uuendatud: 10.03.2020

Nende tingimuste aktsepteerimine: Teenuste osutamiseks peate nõustuma meie tingimustega.

Meie tooteid ja teenuseid pakutakse peaaegu kõigile, kuid hoidke oma paroole turvaliselt ja ärge laske teistel oma andmeid kasutada.

Need tingimused reguleerivad teie juurdepääsu meie veebisaidile, rakendustele, teenustele ja ressurssidele ning nende kasutamist.

Käesolev leping on osa õiguslikust struktuurist, mis reguleerib Ello teenuste ja veebisaidi kasutamist koos meie pakutavate toodete ja teenuste eripoliitikaga.

"Teenused" tähendab: meie veebisaiti, meie sotsiaalvõrgustiku gruppe, meie teenuseid, meie ressursse, meie liitumispoliitikat ja mis tahes muid tooteid või teenuseid, mida me oma pakkumisse lisame.

Kui te ei mõista ja/või ei nõustu käesolevate tingimustega, peate te Teenustest viivitamatult lahkuma ja lõpetama igasuguse Teenuste kasutamise.

Kontod ja abikõlblikkus

Konto eest vastutate teie: Teie ja teised vastutavad selle eest, mida te oma kontoga teete.

Oma volituste, sealhulgas kasutajanime ja parooliga olete ainuisikuliselt vastutav kõigi teenustes tehtavate toimingute eest. Teie ainuvastutus oma salasõna turvalisuse eest lasub ainult teil. Kui teil on põhjust kahtlustada, et teie konto on ohustatud või et juurdepääs teie kontole on olnud volitamata, peate meiega viivitamatult ühendust võtma ja me saame üheskoos probleemi lahendada.

Meie põhimõte on, et meil on üks individuaalne konto ja üks isik ühe konto jaoks.

Teil ei saa olla rohkem kui üks konto ja te ei saa lubada teistele juurdepääsu oma kontole, kui me ei ole meiega teisiti kokku leppinud.

Identifitseerimine ja abikõlblikkus

Meie teenuseid kasutavad täiskasvanud inimesed: Kui teil on prevent, mis tahes õigusliku lepingu sõlmimisest, ärge kasutage meie teenuseid.

Teenustele registreerumisel saame teie identiteeti tuvastada erinevate kolmandate isikute teenuste kaudu ja võime nõuda täiendavat identifitseerimist.

Platvorm on mõeldud kasutamiseks vähemalt kuueteistkümne (16) aastastele kasutajatele. Meie toodete kasutamiseks registreerudes kinnitate, et olete vähemalt kuusteist (16) aastat vana ja kohustute jälgima oma kontot, et tagada, et ükski alaealine alla selle vanuse ei pääseks teenustele ligi.

Teie garantiid

Te ei ole terrorist ja/või te ei ava uuesti kontot, mille me oleme sulgenud.

Te kinnitate ja garanteerite meile, et: Teil on kõik õigused, litsentsid ja nõusolekud, mis on vajalikud Teenuste kasutamiseks, ja need on teil alati olemas.

Te peate järgima kõiki kohaldatavaid seadusi, suuniseid ja eeskirju.

Me ei ole teid preveliselt preventinud meiega lepingu sõlmimisest ega ole preveliselt blokeerinud, peatanud või lõpetanud teie kontot ja/või teenuste kasutamist mis tahes põhjusel.

Tagasiside ja panus

Kui annate meile mis tahes sisendi, panuse või tagasiside, võime seda kasutada, kuid te loobute kõigist sellega seotud intellektuaalomandi õigustest. Kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.

Aktsepteeritav ja õiglane kasutamine

Olge õiglane ja mõistlik. Kasutage meie Teenuseid ja Veebilehte enda tarbeks ja ärge kasutage Teenuseid vääralt.

Ärge kopeerige ega kraapige meie veebisaiti ega dubleerige selle funktsionaalsust. Teisisõnu, ärge jäljendage meie API-kõnesid serveritele, ärge kasutage Iframe'i meie teenuste dubleerimiseks, ärge kasutage meie veebisaidiga ühendumiseks alamdomeeni. Ärge kasutage meie veebisaiti või meie Teenuseid seal, kus seadus seda keelab;

Ärge kasutage meie veebisaiti või teenuseid ebaseadusliku tegevuse teostamiseks ega levitage või laadige üles viiruseid, nuhkvara või muid ohtlikke, lubamatuid, ebaseaduslikke, häirivaid või kahjustavaid materjale või andmeid.

Ärge kraapige meie veebisaiti ilma meie loata, ärge kasutage automatiseeritud vahendeid küsimuste või postituste saatmiseks ja ärge kasutage meie veebisaiti isikuandmete kaevandamiseks.

Ärge tehke ulatuslikke võrgukõnesid või APIsid viisil, mis aeglustab meie hostingufirma või veebiserveri tööd.

Ärge tehke meie veebisaidi tagasipööramist või dekompileerimist ega mingeid toiminguid, mis võivad paljastada tundlikku teavet.

Ärge püüdke ära arvata kasutajanimesid või paroole ega muul viisil kõrvale hoida või üritada tungida või kõrvale hoida mis tahes tehnilistest piirangutest või piirangutest Teenustes või veebisaidil.

Ärge müüge meie teenuseid edasi.

Vastutusnõue

Me ei vastuta selle eest, et te kasutate meie veebisaiti ja teenuseid omal vastutusel.

NÕUSTUTE, ET KASUTATE TEENUSEID OMAL VASTUTUSEL.

MIS TAHES LIIKI TEENUSEID, KAS OTSESEID VÕI KAUDSEID, OSUTATAKSE "NAGU ON" JA ILMA GARANTIIDETA.

ME ÜTLEME LAHTI KÕIKIDEST SÕNASELGETEST VÕI KAUDSETEST GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD VAIKIMISI, KUID MITTE PIIRITLETUD GARANTIIDEST KAUBELDAVUSE, MITTEKAITSTAVUSE JA SOBIVUSE KOHTA KONKREETSEKS OTSTARBEKS.

ME EI GARANTEERI, ET TEENUSED ON KATKEMATUD VÕI VIGADETA VÕI ET TEENUSED VÕI SERVERID, MIS NEID KÄTTESAADAVAKS TEEVAD, ON VABAD VIIRUSTEST VÕI MUUDEST KOMPONENTIDEST.

Vastutuse piiramine

Maksimaalne kahju, mida võite saada meie põhjustatud kahjustustest, on minimaalne. Ärge kaevake meid kohtusse.

SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI OLE ME EGA MEIE VÕI OSANIKUD, PARTNERID, JUHID, DIREKTORID, TÖÖTAJAD, OMANIKUD, ESINDAJAD, LITSENTSIANDJAD, ALLTÖÖVÕTJAD JA TARNIJAD MINGIL JUHUL VASTUTAVAD VÕI VASTUTAVAD TEIE EES TEISTE ISIKUTE EES.

KOGU MEIE TARKVARA JA TEENUSTE KAUDU LOODUD SISU ON TEIE OMA JA SEE ON TEIE AINUVASTUTUS.

Nende tingimuste muutmine

Neid tingimusi võidakse aeg-ajalt muuta ja me anname teile teada, kui midagi teid mõjutab.

Püüame teiega e-posti teel ühendust võtta, kui me neid tingimusi muudame, ja teid tuleks teavitada. Siiski on teie ainuvastutus kontrollida aeg-ajalt kehtivaid tingimusi.

Kui jätkate meie veebisaidi ja teenuste kasutamist pärast sellist uuendamist, nõustute, et olete seotud uute tingimustega.

Kolmanda osapoole komponendid

Meie veebisaidil või teenustes võime kasutada kolmandate isikute lahendusi, kuid me ei vastuta nende eest.

Teenused võivad sisaldada kolmanda osapoole lahendusi ning ühendusi väliste teenuste ja ressurssidega.

Me ei jälgi, ei sõeluta ega halda seda sisu ega teenuseid.

Kõik küsimused mis tahes sellise teenuse või ressursi kohta tuleks esitada konkreetsele ressursi või teenusepakkujale.

Kui me anname väliseid linke, siis on need URL-d esitatud ainult teabeallikana, lihtsalt teenusena ja ainult teie mugavuse huvides. Me ei vastuta selliste linkide või sisu eest.

Reklaam

Me võime kuvada reklaame, kuid me ei vastuta nende eest.

Teenused võivad kuvada reklaame. Kuid me ei soosi ega jälgi ühtegi sellist reklaami ega nende sisu ega vastuta selle eest, isegi kui see näib olevat meiega seotud.

Lõpetamine

Me võime teie konto sulgeda või Teenused lõpetada. Pärast sulgemist peate vältima Teenuste kasutamist.

Me võime need Tingimused lõpetada ja/või tühistada teie õiguse kohe ja ilma etteteatamiseta kasutada mis tahes osa või kõiki Teenuseid (sealhulgas, kuid mitte ainult, õigust saada tugi- ja uuendusteenuseid), ilma et me saaksime sellest teatada, omal äranägemisel.

Me ei vastuta mis tahes kahju eest, mis on põhjustatud käesolevate tingimuste rikkumisest või teenuste kasutamise peatamisest või muul viisil piiramisest teile või kolmandatele isikutele.

Tagastamispoliitika

Viimati uuendatud: 10.03.2020

Pakume tagasimakseid, kuid meil on mõned erandid ja tingimused. 

Liikmelisuse tagasimaksmise poliitika

Saate oma igakuise liikmelisuse tühistada aadressil igal ajal, aga, tagasimakseid ei ole võimalik saada.

Teenuste kättesaamatus tagastamispoliitika

Kui leiate, et mõni meie teenus ei ole teile kättesaadav, võite taotleda raha tagasi, kuid ainult 7 päeva jooksul alates esimese ostu kuupäevast.. Pärast 7 päeva ei saa tagasimaksetaotlusi heaks kiita. Kui eelnevalt ei ole teisiti kokku lepitud.

Tagasimakse taotluse esitamiseks saatke meile e-kiri aadressil naz@artnaz.com

Kui me ei suuda mõistliku aja jooksul lahendada teenuste või platvormi kättesaadavusega seotud probleemi ja kui teil on õigus raha tagasi saada, tagastame makstud summa, millest on maha arvatud kõik Stripe'i töötlemistasud.

Tellimused uuendatakse automaatselt

Seadistage aegumise hoiatus, kui kavatsete kasutada toodet või teenust ainult piiratud aja jooksul.

Tellimusi pikendatakse automaatselt kehtiva lepinguperioodi lõpus ja iga arveldusperioodi alguses esitatakse teile eelnevalt arve.

Maksud

Te kannate kõik maksud, mis on seotud meie toodete ja teenuste ostmisega.

Hinnad võivad erineda eri jurisdiktsioonides sõltuvalt maksudest, mida me peame lisama; seega rakendatakse maksud vajadusel kassas. Muidu on hinnad maksudeta, kui need on olemas, siis maksud kannate teie.

Eesti